Ode aan de bakker

Aan de rand van het Nelson Mandelapark staat het bijzondere kunstwerk ‘Ode aan de bakker’. Het kunstwerk is een icoon in de wijk en naar aanleiding van verzoeken van buurtbewoners zal het behouden blijven in het vernieuwde Spaarneboog en omgeving. De gemeente en Hoorne vastgoed onderzoeken of het kunstwerk op deze plek blijft of verplaatst wordt. Cilia de Milde – Tollenaar, dochter van de kunstenaar vertelde ons een mooi verhaal over de achtergrond van dit kunstwerk.

Ter gelegenheid van de bouw van broodbakkerij Vermaat maakte kunstenaar Levinus Tollenaar (1918-1970) in 1961 het kunstwerk ‘Ode aan de Bakker’Hierop is het proces van broodbakken stap voor stap uitgebeeld: Van het zaaien van het zaad door de boer tot het malen van het geoogste graan in de molen. En van het bakken van het brood door de bakker tot het ochtendgloren waarop de bakkers het brood bereiden. Alles is prachtig weergegeven op de veertig meter lange muur.

Wens voor behoud
Gezien de plannen om winkelcentrum Spaarneboog en omgeving te vernieuwen krijgen we veel vragen uit de buurt of het kunstwerk behouden blijft. Dat is het geval. De gemeente onderschrijft het belang en historisch besef van het kunstwerk. In 2008 is een motie hierover aangenomen. Deze is bij de Startnotitie van deze gebiedsontwikkeling opnieuw onder de aandacht gebracht.
De tekst van de motie is als volgt: ‘De raad spreekt de uitdrukkelijke wens uit dat ongeacht de toekomst van het gebouw en de herontwikkeling van het gebied rond de Paul Krugerkade, het monumentale kunstwerk van Levinus Tollenaar, op welke wijze dan ook, in haar geheel behouden blijft voor Haarlem. Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te realiseren’.

Over de kunstenaar
Levinus Tollenaar is geboren in Haarlem op 2 december 1918. Na de HBS begon hij als autodidact met schilderen, decors maken voor toneeluitvoeringen, beeldhouwen, gobelins, muurschilderingen en glas in lood ramen te ontwerpen. Zijn latere werk bestond hoofdzakelijk uit het ontwerpen en maken van grote mozaïeken in natuursteen en baksteen. Hij was medeoprichter van de kunstenaarsvereniging “de Groep”, een vereniging voor Haarlemse schilders en beeldhouwers.

Naar de website over Spaarneboog en omgeving >>